Skład osobowy MKInO w kadencji od 29.11.2005-17.11.2009 r.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Nr leg. uprawnień

Andrzej Krochmal

Przewodniczący Komisji, zespół szkolenia

PInO 157

Dariusz Walczyna

Wiceprzewodniczący, Zespół ds. Internetu

PInO 420

Sławomir Otap

Sekretarz Komisji

OlnO 9/2006/1

Krzysztof Stańczyk

Skarbnik Komisji

PInO 281

Janusz Cegliński

Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego OlnO nr 100

PInO 368

Tomasz Gronau

Przewodniczący Zespołu Konkursowego, Redaktor Naczelny Azymutu Warszawskiego, Członek referatu weryfikacyjnego OlnO

PInO 207

Wojciech Drozda

Sędzia Główny TMWiM, Kierownik zespołu szkolenia

PInO 473

Michał Segit

Informacja i propagowanie InO, zespół szkolenia

PInO 601

Stanisław Łuć

Redaktor Naczelny Azymutu Warszawskiego, zespół szkolenia

PInO 345

Kazimierz Makieła

Członek Komisji, Członek referatu weryfikacyjnego OlnO

PInO 453