Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację

Ostatnia aktualizacja: 2011-01-19

Skład Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK wybrany podczas Mazowieckiej Narady Aktywu InO PTTK w dniu 17 listopada 2009 r.
(ukonstytuowany w dniu 1 grudnia 2009 roku;
zmiana w składzie w dn. 9.02.2010 r.):


Imię i Nazwisko Funkcja Nr PInO Kontakt Uwagi
Dariusz Walczyna Przewodniczący Komisji
Internet, Szkolenia
PInO 420 e-mail tel. 605-962-218 A
Andrzej Krochmal Wiceprzewodniczący Komisji
Szkolenia
PInO 157   B
Kamil Opiela Sekretarz
Komisji
Organizator InO   C
Krzysztof Stańczyk Skarbnik
Komisji
PInO 281   D
Janusz Cegliński Przewodniczący
Referatu Weryfikacyjnego
PInO 368 e-mail tel. 602-663-264 E
Wojciech Drozda Sędzia Główny TMWiM
Szkolenia
PInO 473   B
Tomasz Gronau Redaktor naczelny
Azymutu Warszawskiego
PInO 207 e-mail tel. 506-073-955  
Kazimierz Makieła Członek Komisji
Imprezy
PInO 453    
Michał Segit Informacja i propagowanie InO
Szkolenia, Internet
PInO 601 e-mail tel. 503-972-384 C
Piotr Zgoda Członek Komisji
Szkolenia
PInO 568 e-mail tel. 661-702-673 F

W dn. 9.02.2010 r. Kol. Stanisław ŁućE złożył rezygnację z pracy w Mazowieckiej Komisji InO - w związku z nowymi obowiązkami Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Mazowiecka Komisja InO PTTK postanowiła uzupełnić skład i powołała do Komisji Kol. Piotra Zgodę (KInO "Skróty").

Mail Mazowieckiej Komisji InO: mkino(at)o2.pl


    Przedstawiciele środowisk:
  1. "Gat-WalKa"
  2. HKT "Trep"
  3. Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej (Oddział Międzyuczelniany PTTK)
  4. Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Krystyny Krahelskiej (Stołeczny Oddział PTTK im. A. Janowskiego)
  5. Koło PTTK "Pielgrzym" nr 107 (Warszawa-Żoliborz)
  6. KInO "Skróty" (Radom)