Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK

Skład Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK w kadencji 1997-2001

Imię i Nazwisko Funkcja
Andrzej Kędziorek Przewodniczący
Andrzej Krochmal V-ce przew. ds. kalendarza imprez
Paweł Ajdacki Sekretarz
Dariusz Walczyna Skarbnik
Janusz Cegliński Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego
Waldemar Pawelczuk Sędzia Główny TMWiM
Stanisław Łuć Redaktor naczelny "Azymutu Warszawskiego"
Tomasz Gronau Przewodniczący Zespołu Konkursowego
Małgorzata Krochmal Członek Komisji
Maciej Ostrowski Członek Komisji
Krzysztof Stańczyk Członek Komisji