Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK

Skład Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK w kadencji 1992-1997

Imię i Nazwisko Funkcja
Andrzej Kędziorek Przewodniczący
Waldemar Pawelczuk Sędzia Główny TMWiM
Jerzy Orlański Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego
Andrzej Krochmal Członek Komisji
Małgorzata Kaleta Członek Komisji
Marcin Krasuski Członek Komisji
Małgorzata Krochmal Członek Komisji
Leszek Kozłowski Członek Komisji
Sławomir Spałek Członek Komisji
Paweł Tywoniuk Członek Komisji
Mieczysław Zielczyński Członek Komisji