Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację

Od stycznia 2002 roku Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację działa w następującym składzie:

Imię i Nazwisko Funkcja Nr leg. PInO Kontakt
Andrzej Krochmal Przewodniczący PInO 257
Dariusz Walczyna Wiceprzewodniczący PInO 420 waldar@op.pl
Paweł Ajdacki Sekretarz
Krzysztof Stańczyk Skarbnik K.Stanczyk@acn.waw.pl
Stanisław Łuć Redaktor naczelny Azymutu Warszawskiego luciak_pielgrzym@poczta.onet.pl
Janusz Cegliński Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego
Tomasz Gronau Przewodniczący Zespołu Konkursowego tgr@megapolis.pl
Wojciech Drozda Sędzia TMWiM
Waldemar Pawelczuk Sędzia Główny TMWiM
Maciej Ostrowski Informacja i propagowanie InO w Internecie mac@acid.ch.pw.edu.pl