Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-30

Skład Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK wybrany podczas Mazowieckiej Narady Aktywu InO PTTK w dniu 26 lutego 2013 r.


Imię i Nazwisko Funkcja Uprawnienia Kontakt Środowisko
Dariusz Walczyna Przewodniczący Komisji
Zespół ds. Konkursów
PInO 420 e-mail tel. 605-962-218 Klub InO STOWARZYSZE
KInO O/PTTK Radzyń Podl.
Barbara Szmyt Wiceprzewodnicząca Komisji
Sędzia Główny TMWiM
PInO 660 e-mail tel. 501-160-903 Klub InO STOWARZYSZE
Komisja InO OM PTTK
Aleksandra Woźniak Sekretarz Komisji
Zespół ds. Dystrybucji
OInO 48/2013/9 e-mail tel. 503-826-106 Hufiec ZHP Warszawa Ursus
Klub InO STOWARZYSZE
Anna Natusiewicz Skarbnik Komisji
Redaktor Naczelny "Azymutu Warszawskiego"
PInO 665 e-mail Klub InO STOWARZYSZE
Komisja InO OM PTTK
Michał Kowalczewski Członek Komisji
Zespół ds. Informacji
PInO 663 e-mail Klub InO "SKRÓTY"
Andrzej Krochmal Członek Komisji
Zespół ds. Regulaminów
PInO 157   HKT "TREP" PTTK
KInO O/PTTK Warszawa Praga Płd.
Kazimierz Makieła Członek Komisji
Referat Weryfikacyjny nr 101
PInO 453 e-mail SKPB Warszawa
O/PTTK "Mazowsze"
Kamil Opiela Członek Komisji
Zespół ds. Archiwum
OInO 27/2010/7   Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
Michał Segit Członek Komisji
Zespół ds. Informacji
PInO 601 e-mail tel. 503-972-384 Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
Klub InO STOWARZYSZE
Piotr Zgoda Członek Komisji
Zespół ds. Kalendarza
PInO 568 e-mail tel. 661-702-673 Klub InO "SKRÓTY"

Mail Mazowieckiej Komisji InO: mkino(at)o2.pl