logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Konkurs
TMWiM
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
punkt - lampion Praca
Komisji
Aktualizacja: 2018-01-20 (sob)  English translation (poor)

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK działa w składzie dziesięcioosobowym. Członkowie Komisji spotykają się raz w miesiącu (zwykle w drugi wtorek miesiąca, z przerwą wakacyjną) na roboczych spotkaniach w gmachu ZG PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie od godz. 17:00 (lub doraźnie w innym miejscu, jeśli tak ogłoszono). Na comiesięczne zebrania MKInO zapraszamy wszystkich organizatorów i sympatyków InO. Podczas spotkań omawiane są różne sprawy związane z tematyką imprez na orientację na Mazowszu oraz w kraju.


Rok 2018

16 stycznia, wtorek.
Przewodnicząca MKInO PTTK przedstawiła w skrócie informacje z ostatniego zebrania KInO ZG PTTK.
W kolejnych punktach porądku zebrania zostały przedstawione zakresy działania/obowiązków dla poszczególnych członków Komisji (patrz tutaj)
W dalszej części odbyła się dyskusja nt. OMTTK, w obecności sekretarz Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK: Natalii Wojtyry. Poruszono kwestię przeprowadzania turystycznego marszu na orientację podczas finału wojewódzkiego OMTTK oraz finałów lokalnych. MKInO zaoferowało współpracę w tym zakresie. Tegoroczny finał województwa mazowieckiego odbędzie się w dn. 12-13 maja w Warce.
Poruszono temat dalszego funkcjonowania czasopisma "Azymut Warszawski". Padły propozycje zamknięcia czasopisma lub istnienia w wersji elektronicznej. Ostatecznie nastąpi poszukiwanie redaktora naczelnego po rezygnacji Anny Natusiewicz z tej funkcji.
Zatwierdzony został regulamin odznaki 50. Konkursu TMWiM.
Przegłosowano nadanie rangi W-2 dla Gambita.
Sędzia Główny TMWiM. Propozycja kandydatury: Tomasz Łaski. W wyniku głosowania otrzymał 6 głosów za, 1 - wstrzymujący. Decyzją Mazowieckiej KInO - Tomasz Łaski został Sędzią Głównym TMWiM.
Do następnego zebrania należy wyłonić kierownika tegorocznego Kursu OiAInO.
Konkursy Komisji za 2017 r. przeprowadzą: Anna Kadłubowska i Dariusz Walczyna
Poruszony został temat szkolenia ogólnego dla środowiska harcerskiego, z którym współpracuje Andrzej Krochmal.

Rok 2017

Listopad (29.11. - środa): odbyła się Mazowiecka Narada Aktywu InO, dzięki gościnności LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37 z wicedyrektor p. Agnieszką Kuś. Zebranie rozpoczęło się od kilku zaległych podsumowań.
Po podsumowaniach wybrano Prezydium Narady, w skład którego weszli: Andrzej Krochmal – przewodniczący, Renata Łaska – wiceprzewodnicząca i Anna Kadłubowska – sekretarz. Przewodniczący ustępującej MKInO PTTK podsumował mijającą kadencję – prezentując w przydługim skrócie sprawozdanie Komisji.

Zgłoszono kilkunastu kandydatów do MKInO na nową kadencję.
W wyniku głosowania zostali wybrani: Anna Kadłubowska, Andrzej Krochmal, Tomasz Łaski, Dariusz Mazurek, Damian Murach, Beata Pajęcka-Pluta, Michał Segit, Barbara Szmyt i Dariusz Walczyna.
Po przerwie nastąpił wybór przewodniczącego, którym została wybrana Barbara Szmyt.
Następnie w wyborach ustalił się podział funkcji w prezydium: wiceprzewodniczący: Andrzej Krochmal, sekretarz: Dariusz Walczyna i skarbnik: Anna Kadłubowska. Dalszy podział zostanie dokonany podczas I zebrania w styczniu.

Wszystkich, którzy mają jakieś sugestie bądź propozycje związane z działalnością i funkcjonowaniem MKInO oraz kalendarza imprez na orientację województwa mazowieckiego (w tym Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) - prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji na adres e-mail Mazowieckiej Komisji InO: MKInO

Praca Komisji w latach 2013-2017
Praca Komisji w latach 2009-2013
Praca Komisji w latach 2005-2009
Praca Komisji w latach 2002-2005

Praca Komisji bieżącej kadencji