logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Konkurs
TMWiM
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
punkt - lampion Praca
Komisji
Aktualizacja: 2013-03-30 (sob)  English translation (poor)

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK działała w składzie dziesięcioosobowym. Członkowie Komisji spotykali się raz w miesiącu (zwykle w drugi wtorek miesiąca, z przerwą wakacyjną) na roboczych spotkaniach w gmachu ZG PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie od godz. 16:30. w comiesięcznych zebraniach MKInO uczestniczyli organizatorzy i sympatycy InO. Podczas spotkań omawiane były różne sprawy związane z organizacją imprez na Mazowszu (oraz w kraju).


Notatki z przebiegu spotkań MKInO dostępne są też m.in. w biuletynach MKInO.


Lata 2005-2009:

Członkowie Komisji w trakcie kadencji (2005-2009) odbywali spotkania raz w miesiącu (drugi wtorek miesiąca z wyłączeniem okresu wakacji) na roboczych spotkaniach w gmachu ZG PTTK, przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie od godz. 16:30. Zebrania miały charakter otwarty. Na spotkaniach omawiane były sprawy bieżące związane z działalnością MKInO, szkoleniami, realizacją kalendarza imprez InO i organizacją Konkursu TMWiM oraz innych imprez regionalnych, udziałem w imprezach ogólnopolskich, głównie Pucharu Polski i Mistrzostw Polski, koordynacją wielu przedsięwzięć także z organizatorami z innych środowisk m.in. WMZOS oraz harcerzami. Od grudnia 2005 do listopada 2009 odbyło się w sumie 39 spotkań Mazowieckiej Komisji InO PTTK. W podziale na poszczególne lata okresu kadencyjnego 29.11.2005- 17.11.2009: 2005 - 1, 2006 – 10, 2007 - 11, 2008 - 9, 2009 – 8.
Głównym celem MKInO było stworzenie kalendarza imprez warszawskomazowieckich (z wyjątkiem Mazowsza Południowego), kontynuowanie najstarszego w Polsce Konkursu o TMWiM, współpraca z innymi jednostkami w zakresie organizacji imprez na orientację (np. MFO, OMTTK). Nadanie rangi imprezom związane było z prowadzonym przez Komisję corocznym Konkursem o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO w kategoriach seniorów i juniorów. Dodatkowym elementem było prowadzenie konkursów na najlepszą w danym roku imprezę pod nazwą „Złoty Lampion” oraz konkurs na najlepszego budowniczego trasy. Konkursy podsumowywał kol. Tomasz Gronau, a sędziami byli uczestnicy imprez TMWiM oceniający imprezy poprzez specjalne ankiety. 6 października 2009 r. MKInO podjęła decyzję o przystąpieniu w struktury MFO jako wojewódzka komisja specjalistyczna – sprawa jest w trakcie realizacji. W celu podnoszenia kwalifikacji Organizatorów Imprez na Orientację MKInO wraz z Kołem PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej – w latach 2006 – 2009, corocznie, zorganizowała Kurs Organizatorów Turystyki w zakresie InO. MKInO działa w oparciu o opracowany regulamin. Na koniec kadencji Komisja zwołuje Mazowiecką Naradę Aktywu InO PTTK w celu podsumowania swojego działania, przyjęcia sprawozdania i wyboru nowego składu Komisji oraz wytyczenie dalszych kierunków działania.


Wszystkich, którzy mają jakieś sugestie bądź propozycje związane z działalnością i funkcjonowaniem MKInO oraz imprez kalendarza warszawskiego (Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) - prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji na adres e-mail Mazowieckiej Komisji InO.

Praca Komisji w latach 2009-2013
Praca Komisji w latach 2005-2009
Praca Komisji w latach 2002-2005

Praca Komisji bieżącej kadencji