logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Konkurs
TMWiM
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
punkt - lampion Praca
Komisji
Aktualizacja: 2013-03-30 (sob)  English translation (poor)

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK działała w składzie dziesięcioosobowym. Członkowie Komisji spotykali się raz w miesiącu (zwykle w drugi wtorek miesiąca, z przerwą wakacyjną) na roboczych spotkaniach w gmachu ZG PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie od godz. 16:30. w comiesięcznych zebraniach MKInO uczestniczyli organizatorzy i sympatycy InO. Podczas spotkań omawiane były różne sprawy związane z organizacją imprez na Mazowszu (oraz w kraju).


Notatki z przebiegu spotkań MKInO dostępne są też m.in. w biuletynach MKInO.


Rok 2012

Grudzień (4.12.): W wyniku głosowania członków MKInO, rangę imprezy TMWiM w 2013 roku otrzymało 15 imprez
(cdn.)


Rok 2011

(cdn.)


Rok 2010

Listopad (9.11.): na wstępie zebrani pogratulowali Kol. Barbarze Szmyt dołączenia do kadry Przodowników InO (uprawnienia nr 660). Wkrótce do grona PInO może dołączyć Kol. Anna Natusiewicz. Na spotkaniu MKInO poruszono sprawy związane z realizacją uchwały MNAInO dot. archiwizowania materiałów z imprez i składowania w wersji elektronicznej. Zwrócono uwagę na prawa autorskie oraz wykorzystanie matariałów do "Azymutu Warszawskiego". Podczas zebrania również pracowano nad projektem kalendarza imprez TMWiM na rok 2011. W związku z uchwaleniem przez PTTK roku 2011 "Rokiem Turystyki Rodzinnej" - MKInO zdecydowała położyć większy nacisk na zorganizowanie tras familijnych TF podczas swoich imprez. Organizatorzy są proszeni o ew. dołączenie w ramach organizowanych przez siebie imprez - takich tras.
Obecni przedstawiciele nowopowołanej Komisji InO Oddziału Międzyuczelnianego PTTK zaprezentowali skład Komisji, planowane prace i projekty oraz omówili wdrożoną właśnie nową inicjatywę pod nazwą Akademickich Mistrzostw Mazowsza w MnO.
Na zakończenie postanowiono zorganizować w trybie roboczym Mazowiecki Zlot Aktywu InO - po następnym zebraniu MKInO (7.12.).

Październik (12.10.): Komisja podczas zebrania październikowego poruszała głównie tematy bieżące związane z organizacją imprezy PP: Podkurka oraz Wystawy z okazji 50-lecia powstania KInO ZG PTTK. Do organizacji Podkurka zaangażowana została niemal cała MKInO. Wystawę przygotowali Dariusz Walczyna i Łukasz Skłodowski z materiałów dostarczonych przez: Andrzeja Krochmala, Waldemara Fijora, Zbigniewa Sochę, Jacka Gdulę, Andrzeja Wysockiego oraz D.Walczynę.

Wrzesień (7.09.): Komisja w okresie wakacyjnym nie obradowała. Zostały zamówione i zakupione ze środków własnych MKInO karty startowe (sprawę koordynował: Tomasz Gronau).
Komisja podczas zebrania wrześniowego obradowała w bardzo okrojonym składzie. Podjęto tematy przygotowań do wyjazdów na imprezy oraz organizacji Podkurka i przygotowania wystawy z okazji 50-lecia KInO, którą nadzoruje Mazowiecka KInO. Opiekunem wystawy z namaszczenia został D. Walczyna. Pierwsze materiały do zapełnienia gablot pojawiły się już w tym miesiącu. MKInO zwróciła się z prośbą o dalsze dostarczanie materiałów, jak i pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni.

Czerwiec (8.06.): na wstępie omówiono ostatnie duze imprezy: DyMnO oraz Matnia (Puchar Polski). Poruszony został temat udziału drużyny MKInO we wrześniowych DMP w Czersku. Redaktor Naczelny "Azymutu Warszawskiego" przedstawił plan wydawniczy. W związku z problemami związanymi ze współpracą w redagowaniu czasopisma MKInO podjęła zobowiązanie, że członkowie Komisji będą aktywniej uczestniczyli w przygotowaniach numerów Azymutu i pozyskiwaniu (przekazywaniu) materiałów.

Maj (11.05.): Mazowiecka Komisja InO współuczestniczy w organizacji tras na turniej OMTTK (Radom). Podczas majowego zebrania uchwalono zmiany dot. rangi TMWiM, tj. rangę przyznano imprezie Cieniasy (po odwołaniu Radomskiego Maratonu MnO) i zmieniony został termin Wakacyjnego Serca z Lampionem na 18 lipca 2010 r. Nowy termin przeniesionej imprezy "Puszcza Biała" został określony na 12.06.

Kwiecień (30.03.): Komisja zwołała zebranie w dn. 30.03.2010 w sali PW przed egzaminem Organizatorów InO. Poruszono aktualne tematy związane z przygotowaniami do podsumowania wyników TMWiM i konkursów MKInO za rok 2009, omówiono stan prac związanych z trasą TRInO oraz szkoleniem i egzaminowaniem.

Marzec (25.02.): plan zebrania obejmował określenie stanu przygotowań do Kursu Organizatorów i Animatorów InO (program, kadra, wykłady), przygotowań podsumowania XLII edycji TMWiM oraz Konkursów MKInO (do tej pory wpłynęło 10 arkuszów ocen). W celu zachęcenia sędziów Konkursów - niektórzy organizatorzy imprez zoobowiązali się przekazać do puli nagród bezpłatne starty w imprezach: Maraton, Jakuza, WiMnO i Wakacyjne Serce, a dodatkowo upominki. Tradycyjnie dla zwycięzców TMWiM miały być medale i dyplomy, a w konkursach: statuetki i dyplomy (odpowiedzialny: T. Gronau).

Luty (9.02.): we wtorek (tradycyjnie drugi w miesiącu) w siedzibie ZG PTTK na ul. Senatorskiej 11 odbyło się zebranie MKInO. W porządku zebrania znalazły się m.in. punkty dotyczące kursu (szkolenia) Organizatorów InO i Animatorów InO, przeprowadzenia konkursów MKInO oceny imprez w 2009 roku (ocena zasadności, materiały, przygotowania do podsumowania) oraz współpracy Komisji przy imprezie masowej Zima na Pradze i V Bieg Wedla. Ustalono, że podsumowanie Konkursów i wręczenie upominków odbędzie się podczas imprezy "AnInO 2010" (5.04.2010).
Nieoczekiwanie rezygnację z prac w Mazowieckiej KInO, spowodowaną zwiększeniem obowiązków w związku z wyborem na Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK - złożył Kol. Stanisław Łuć. Rezygnacja została przyjęta. MKInO życzy Stanisławowi efektywnej i efektownej pracy w KTP. Gratulujemy!
Zebrani członkowie MKInO postanowili uzupełnić skład Komisji i do grona dołączył Kol. Piotr Zgoda – przedstawiciel środowiska radomskiego – Klubu InO „Skróty” Radom.
W bieżącym roku 2010 w kalendarzu TMWiM pojawiły się również imprezy organizowane przez Klub „Skróty”, w tym dwie z nich zaliczane będą do konkursu TMWiM. Są to imprezy o randze ogólnopolskiej (3 pkt./etap): XLI Radomski Maraton MnO (Pionki, 16-17.04.2010) oraz Jakuza (4-5.12.2010). Imprezy te są również zaliczane do Pucharu Ziemi Radomskiej.

Styczeń (12.01.): omówiono podział funkcji w Komisji po wyborach nowego składu MKInO podczas listopadowej Mazowieckiej Narady Aktywu InO. Przyjęto deklarację KInO "Skróty" o organizacji i włączeniu imprez radomskich do omawianego również kalendarza TMWiM. Przedstawiony został ogólny program pracy Komisji na rok 2010. W związku z przyjęciem dodatkowych imprez, organizatorzy Wakacyjnego Serca oraz Cieniasów zrezygnowali z rangi TMWiM na rzecz dwóch imprez radomskich: Maraton MnO i Jakuza. Rozpoczęto też akcję ocenienia imprez TMWiM za rok 2009 w ramach konkursów MKInO. Pojawił się też temat Zlotu (w sierpniu), archiwum imprez (dostępność kompletu materiałów z każdej imprezy) i statystyk GUS.


Wszystkich, którzy mają jakieś sugestie bądź propozycje związane z działalnością i funkcjonowaniem MKInO oraz imprez kalendarza warszawskiego (Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) - prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji na adres e-mail Mazowieckiej Komisji InO.

MKInO

Praca Komisji w latach 2009-2013
Praca Komisji w latach 2005-2009
Praca Komisji w latach 2002-2005

Praca Komisji bieżącej kadencji