XXIX Ogólnopolski Rajd na Orientację

"PODKUREK 2006"

(siódma runda Pucharu Polski 2006 w MnO)

w 86 rocznicę "Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Regulamin

27 - 29 października 2006 r., Okuniew

http://www.podkurek.prv.pl

 1. CEL
 2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
  27 - 29 października 2006 r. (piątek - niedziela), Okuniew

 3. ORGANIZATORZY

 4. HONOROWY PATRONAT
  Honorowy patronat nad imprezą objęła Pani Burmistrz Miasta i gminy Halinów p. Jolanta Domasiewicz, która ufunduje Puchary w bno oraz upominki na pozostałych trasach.

  Impreza dofinansowana jest ze środków: Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

 5. KOMITET ORGANIZACJYNY
  Kierownik Imprezy Andrzej Krochmal
  Sędzia Główny Andrzej Przychodzeń, PInO nr 208
  Budowniczowie tras:
  kat. TS, TJ Piotr Janowski, OInO nr 1/2004
  Wojciech Drozda, PInO nr 473
  Leszek Herman-Iżycki
  kat. TM, TP Andrzej Kędziorek, PInO nr 236
  kat. TKr. i TRInO Andrzej Krochmal, PInO nr 157; Piotr Orlański
  - rowerowa i piesza Dariusz Walczyna, PInO 420, Andrzej Kowalski
  Bieg na orientację Andrzej Krochmal, BT-1
  Biuro obliczeniowe Piotr Janowski

 6. FORMA I KATEGORIE
  - kat. TS (2 etapy dzienne i 1 nocny) dla ur. w 1986 r. i wcześniej (zespoły 1-2 osobowe), 3x4 pkt. na OInO
  - kat. TJ (2 etapy dzienne i 1 nocny) dla ur. w latach 1987-1989 (zespoły 2 osobowe), 3x4 pkt. na OInO
  - kat. TM (2 etapy dzienne) dla ur. w 1990 r. i później (zespoły 2 osobowe), 2x3 pkt. na OInO
  - kat. TP (1 etap dzienny) zespoły 2-5 osobowe, 1x2 pkt. na OInO
  - trasa krajoznawcza InO (TKr) ok. Okuniewa i Sulejówka (ok. 11 km), zespoły bez ograniczeń (wg odzielnego regulaminu), 1 pkt. na OInO
  - bieg na orientację (scorelauf)
  indywidualny z podziałem na wszystkie kat. wiekowe, 1 pkt. na OInO
  (prosimy o dokładne zaznaczenie kategorii w zgłoszeniu)

 7. TEREN
  miejscami o utrudnionej przebieżności, lekko pofałdowany i piaszczysty (wydmy), lokalnie z bogatą mikrorzeźbą, miejscami podmokły (bagienny), ze zróżnicowaną drożnią

 8. MAPY
  czarno-białe i kolorowa (trasa bno), nietypowe w różnych skalach, częściowo aktualizowane

 9. ZGŁOSZENIA

  na załączonym druku przyjmowane będą do dnia 16.10.2006 r. na adres:

  Andrzej Krochmal,
  ul. Piaseczyńska 53 m 69,

  00-765 Warszawa

  z dopiskiem "PODKUREK'2006".

  Informacje dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569-44-74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929   e-mail: andrzej_krochmal[at]wp.pl

  Informacje bieżące i komunikaty techniczne:   www.podkurek.prv.pl

     Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty wpisowego) oraz po okazaniu legitymacji PTTK i PInO.


 10. WPISOWE
  Kategoria: TS TJ TM TP/TKr
  Przodownicy 35,- 30,- - -
  Członkowie PTTK 40,- 35,- 30,- 5,-
  Niezrzeszeni 45,- 40,- 35,- 7,-
   W kat. TP i TKr wpisowe nie obejmuje  wyżywienia, noclegu i koszulki. Wpisowe za zgłoszenie po  terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych świadczeń i wzrasta o 5 zł.

     Zwolnienia z opłat: Arkadiusz Krejczy - Szczecin (sędzia PP w 2005 r.) oraz przedstawiciel organizatora za zajęcie III miejsca w konkursie na Najlepszą imprezę ogólnopolską w 2005 r. z "EGZOTYKA" Częstochowa/

     Wpisowe należy wpłacać na konto :

     Oddział PTTK Warszawa Praga Płd., ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

     BANK MILLENNIUM nr  32116022020000000060847552      z dopiskiem: "PODKUREK"
  Po terminie - po konsultacji z organizatorem.


 11. ŚWIADCZENIA

 12. NAGRODY

 13. PROGRAM IMPREZY

     piątek, 27.10.06 r.- godz.17-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole

     sobota, 28.10.06 r.- godz.  8.30 - otwarcie imprezy

                                                        - głosy zaproszonych gości, odprawa techniczna

                                      godz. 9.30 - start do etapów I i II w kat. TS i TJ

                                     godz.10.00 - start do etapów TM, TP, TKr,

                                     godz.15.00 - posiłek obiadowy

                                     godz.16.00 - konkurs rzutu jajem, zwiedzanie Milusina

                                     godz.19.30 - start do etapu III w kat. TS i TJ

                                                        - przyjmowanie zadań konkursowych w sekretariacie

       niedziela,29.10.06 godz.  8.00 - zakończenie imprezy (losowanie upominków, 

                                                          wręczenie pucharów)

                                     godz.10.00 - start indywidualny w bno

                                     godz.10.30 - opuszczenie szkoły


 14. CENTRUM
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, ul. Szkolna 4

 15. DOJAZD: UWAGA ! Zapotrzebowanie na zniżki kolejowe prosimy umieścić w terminowym zgłoszeniu

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy włącznie. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE!
O R G A N I Z A T O R Z Y

MAPA DOJAZDOWA