BIEG NA ORIETACJĘ - "PODKUREK 2006"

SCORELAUF - bieg indywidualny

Regulamin

 1. TERMIN: 29.10.2006(niedziela)
 2. FORMA: B-RTZ
 3. FORMA: scorelauf czasowy - bieg indywidualny w kat. K,M-10-70, z możliwością łączenia kat. w przypadku małej ilości zgłoszeń
 4. MIEJSCE: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, ul. Szkolna 4
 5. START: godz. 10.30
 6. MAPA: "ŁYSA GÓRA", 2000-06-835-MAZ, 1 : 15 000, e=2,5
  aktualność: wiosna 2000, autor : Jerzy Parzewski
 7. DOJAZD: patrz mapka w regulaminie PODKURKA 2006
 8. WPISOWE:
  od osoby: do K/M - 14 - 5 zł.
  od K/M - 16 - 6 zł.
 9. SEKRETARIAT: czynny w dn. 29.10.2006 r. w centrum imprezy w godz. 9.30-10.30
 10. NAGRODY:
  - Puchar dla zdobywcy największej liczby punktów w przeliczeniu na 1 min.,
  - dyplomy i upominki,
 11. ZGŁOSZENIA: do dn. 20.10.2006 r. na adres: Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69, 00-765 Warszawa,
  tel. sł. 022 569-44-74 w godz. 8-15, tel., dom. 022 841-33-41 lub e-mail: andrzej_krochmal[at]wp.pl
  - za zgłoszenie po tym terminie za dodatkową opłatą 1 zł w miarę wolnych miejsc i bez gwarancji pełnych świadczeń,
 12. UWAGI KOŃCOWE
  - uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
  - PK tradycyjne
 13. ORGANIZATOR: HKT "TREP" PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                   O R G A N I Z A T O R Z Y