XXXII Ogólnopolski Rajd na Orientację

"PODKUREK 2009"

(siódma runda PUCHARU POLSKI 2009 w MnO)

i 89 rocznicę "Bitwy Warszawskiej 1920 r."

23 - 25 października 2009 r., Łochów

 Karta zgłoszenia

ZGŁOSZENIE

Jednostka zgłaszająca: .......................................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................

Lp. Kat. Nazwisko Imię Rok ur. Kod poczt. Miejscowość Ulica, nr domu e-mail Nr leg. PTTK/PInO Rozmiar koszulki Wpisowe
                       
                   
                       
                   
                       
                   
     
                   
                       
                   
                       
                   
                       
                   

SUMA:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK zgodnie z przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833)

Wpisowe w wysokości .................. zostało wpłacone na konto w dniu ................

Podpis kierownika

 

..............................