XXIX Ogólnopolski Rajd na Orientację "PODKUREK 2006"

w 86 rocznicę "Bitwy Warszawskiej 1920 r."

KRAJOZNAWCZA TRASA NA ORIENTACJĘ

PIESZA I ROWEROWA

Uzupełnienia do Regulaminu

TERMIN     : 28 października 2006 r. (sobota)

FORMA     :naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów pieszych i rowerzystów,
                        w tym także do osób początkujących nie mających jeszcze  żadnego doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie kompasem).
                        Zasada uczestnictwa w marszach na orientację  jest bardzo prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK)
według dowolnie wybranej przez uczestnika (zespołu) drogi.
                        Swoją obecność na właściwym  punkcie kontrolnym uczestnik (zespół) potwierdza sam poprzez  dokonanie odpowiedniego wpisu do karty  startowej.

                        Na  proponowanej trasie punktami kontrolnymi będą konkretne  obiekty, z którymi są związane szczegółowe pytania.

                        Odpowiedzi wpisane do karty startowej, wynikające z dokładnej obserwacji obiektu lub sąsiadującego z nim terenu będą potwierdzeniem obecności przy  punkcie.

                        Ważne  zatem będzie odnalezienie właściwego obiektu.

TRASA        : Start nastąpi o godz.  10.00 na stacji PKP, gdzie będzie można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia u kierownika trasy. Trasa przebiega drogami leśnymi i osiedlowymi napotykanych miejscowości do Okuniewa.

A/ piesza - z Halinowa do Okuniewa i Sulejówka (Milusin) - ok. 12 km
B/ rowerowa - z Kobyłki (PKP) do Ossowa, Majdanu, Okuniewa i Sulejówka - ok. 25 km

ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dn. 20.10.2006 r. na piśmie lub telefonicznie u

                       Kierownika imprezy kol. Andrzeja Krochmala, tel. sł. 022 569-44-74 w

                       godz. 8-15.
                        Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń.

WPISOWE:   od osoby - członek PTTK  - 5 zł, niezrzeszeni w PTTK - 7 zł

ŚWIADCZENIA: mapa dla każdego uczestnika, okolicznościowa naklejka,

                       odciski okolicznościowych pieczęci, potwierdzenia i weryfikacja

                       odznaki InO i OTP, weryfikacja odznaki "Bitwa Warszawska 1920 r."

                       (koszt odznaki 7 zł), udział w konkursach na mecie.

DOJAZD        A: autobusem linii prywatnych z Dworca Centralnego lub z Ronda Wiatraczna, pociągiem z Dw. PKP W-wa Wschodnia w kier. na Mińsk Maz i Siedlce (co 35 min.) do Halinowa.
B: z Dw. PKP Warszawa Wileńska w kierunku na Wołomin i Tłuszcz

 

UWAGA        : istnieje możliwość pokonania tej trasy w niedzielę pod warunkiem uzgodnienia z organizatorem.

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                   O R G A N I Z A T O R Z Y