Logo MKInO MKInO PTTK

Z dużym opóŸnieniem dotarła do nas wiadomoœć, że w dniu 30.10.2012 roku odszedł od nas na zawsze, nasz bliski kolega Jerzy Orlański >> wspomnienie...Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 10 marca 2010 r. w godzinach wieczornych zmarł nasz kolega Andrzej Berent (PInO nr 7), który był współtwórcą i zwolennikiem imprez na orientację w Warszawie, na Mazowszu, a także w Polsce. Jego zainteresowania imprezami na orientację w PTTK doprowadziły do tego, że na początku lat siedemdziesiątych uzupełnił skład Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK, by w latach 1976-1985 zostać jej wiceprzewodniczącym. Jednocześnie aktywnie włączył się w rozwój biegów na orientację będąc członkiem klubów, pierwszym uczestnikiem zawodów w biegu na orientację na Mazowszu w 1968 roku, partnerem wielu wspólnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji biegu na orientację i znakomitym organizatorem zawodów. Był założycielem Klubu Imprez na Orientację DELTA Warszawa. Pracował również w klubach: SKS PRZYSZŁOŚĆ Warszawa, OKS Otwock, WAT Warszawa. Był wychowawcą wielu pokoleń młodych zawodników, jednym ze współtwórców przepisów i regulaminów naszej dyscypliny, autorem praktycznych opracowań metodyczno-szkoleniowych, na podstawie których wielu adeptów tego sportu miało okazję się rozwijać. Wybitny działacz, organizator, instruktor, sędzia i zawodnik, do ostatnich chwil wierny idei aktywnego spędzania czasu wolnego.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek pogodny, życzliwy, chętnie służący radą i pomocą, a przede wszystkim jako osoba godna do naśladowania przez zawodników, a także działaczy. Jego brak wśród nas pociąga za sobą dużą wyrwę w naszym turystyczno-sportowym środowisku imprez na orientację.
Na ostatnie spotkanie z Andrzejem udaliśmy się na mszę św. w poniedziałek 15 marca 2010 r. o godz. 10:30 w Kościele Świętych Wyznawców Ojca Rafała i Brata Alberta w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 17 (Bielany/Żoliborz), skąd podążyliśmy z Nim ostatnią trasą na Cmentarz Wawrzyszewski. Niech niezmącony spokój jak niezmienny azymut na kompasie doprowadzi Cię Andrzeju do ostatniego celu!Wspomnienie Śp. Maćka Ostrowskiego

Święto Zmarłych 2009 - grób Ś.P. Maćka

Nagrobek

Nagrobek


O Ś.P. Maćku - na Jedynce

Odszedł od nas... 24 września 2007 r. w Warszawie.

Ś.P. Maciek Ostrowski


Ostatnia droga - Pożegnanie Ś.P. MAĆKA w piątek, 28.09.2007 r. Msza Święta o godz. 11:00 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Zagórna 5 (róg Górnośląskiej i Czerniakowskiej). Pogrzeb o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Leonidasa (Okęcie)

wspomnienie

wspomnienie