Logo MKInO MKInO PTTK

Z prawdziwym smutkiem informujemy przyjaciół, kolegów i znajomych, że w dniu 17.05.2017 r. o godz. 18.35 odszedł od nas nasz bliski kolega Andrzej Kędziorek. Przegrał walkę z uciążliwą chorobą choć jeszcze pod koniec marca był autorem jednej z tras w marszach na orientację pn. ZAW-OR 2017. Zawsze życzliwy i pogodny, służący swoją pomocą. Autor 30 edycji kultowej imprezy "ANINO" w czasie Œwiąt Wielkanocnych oraz wielu innych. Zawsze, gdy tylko był poproszony o wsparcie aktywnie włączał się w bezpoœrednie działania. Honorowy Przodownik Imprez na Orientację oraz opiekun UKS Falenica. Andrzej to historia naszej orientacji turystycznej i sportowej. Będzie Go nam żal, ale stworzone przez niego relacje oraz pogodna dusza pozostaną w nas na zawsze. Żegnaj i do zobaczenia na niebieskich szlakach.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione się 23 maja (wtorek) o godzinie 12.30 w Kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego na Cmentarzu Wawerskim przy ulicy Korkowej 152. Po nabożeństwie ciało zostało odprowadzone do grobu rodzinnego. Wolą Zmarłego było, aby pieniądze przeznaczone na kwiaty przekazać na Hospicjum Domowe Caritas w Józefowie.


Z dużym opóŸnieniem dotarła do nas wiadomoœć, że w dniu 30.10.2012 roku odszedł od nas na zawsze, nasz bliski kolega Jerzy Orlański >> wspomnienie...


Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 10 marca 2010 r. w godzinach wieczornych zmarł nasz kolega Andrzej Berent (PInO nr 7), który był współtwórcą i zwolennikiem imprez na orientację w Warszawie, na Mazowszu, a także w Polsce. Jego zainteresowania imprezami na orientację w PTTK doprowadziły do tego, że na początku lat siedemdziesiątych uzupełnił skład Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK, by w latach 1976-1985 zostać jej wiceprzewodniczącym. Jednocześnie aktywnie włączył się w rozwój biegów na orientację będąc członkiem klubów, pierwszym uczestnikiem zawodów w biegu na orientację na Mazowszu w 1968 roku, partnerem wielu wspólnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji biegu na orientację i znakomitym organizatorem zawodów. Był założycielem Klubu Imprez na Orientację DELTA Warszawa. Pracował również w klubach: SKS PRZYSZŁOŚĆ Warszawa, OKS Otwock, WAT Warszawa. Był wychowawcą wielu pokoleń młodych zawodników, jednym ze współtwórców przepisów i regulaminów naszej dyscypliny, autorem praktycznych opracowań metodyczno-szkoleniowych, na podstawie których wielu adeptów tego sportu miało okazję się rozwijać. Wybitny działacz, organizator, instruktor, sędzia i zawodnik, do ostatnich chwil wierny idei aktywnego spędzania czasu wolnego.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek pogodny, życzliwy, chętnie służący radą i pomocą, a przede wszystkim jako osoba godna do naśladowania przez zawodników, a także działaczy. Jego brak wśród nas pociąga za sobą dużą wyrwę w naszym turystyczno-sportowym środowisku imprez na orientację.
Na ostatnie spotkanie z Andrzejem udaliśmy się na mszę św. w poniedziałek 15 marca 2010 r. o godz. 10:30 w Kościele Świętych Wyznawców Ojca Rafała i Brata Alberta w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 17 (Bielany/Żoliborz), skąd podążyliśmy z Nim ostatnią trasą na Cmentarz Wawrzyszewski. Niech niezmącony spokój jak niezmienny azymut na kompasie doprowadzi Cię Andrzeju do ostatniego celu!Wspomnienie Śp. Maćka Ostrowskiego

Święto Zmarłych 2009 - grób Ś.P. Maćka

Nagrobek

Nagrobek


O Ś.P. Maćku - na Jedynce

Odszedł od nas... 24 września 2007 r. w Warszawie.

Ś.P. Maciek Ostrowski


Ostatnia droga - Pożegnanie Ś.P. MAĆKA w piątek, 28.09.2007 r. Msza Święta o godz. 11:00 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Zagórna 5 (róg Górnośląskiej i Czerniakowskiej). Pogrzeb o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Leonidasa (Okęcie)

wspomnienie

wspomnienie