MKInO - dodawanie imprezy do kalendarza rocznego WiM na 2020 rok (projekt)


>>  Zobacz aktualny kalendarz
>>  Zobacz kalendarz na 2020 rok (projekt)


(*)   =   pola obowiązkowe, (*) = pola zalecane
Informacja: po wprowadzeniu danych poniżej, następuje następny krok, w którym można poprawić edycję. Później, już po zatwierdzeniu (dodaniu) imprezy, nie ma obecnie możliwości jej edycji - w takim przypadku prosimy o wiadomość

Termin: (możliwie dokładny znany teraz) (*)
dzień: (np. 17 lub 9-10 dla imprez wielodniowych)
miesiąc: (liczby 1÷12)
Termin wyświetlany w kalendarzu:
   (jeśli różny od zadeklarowanego powyżej, np. wrzesień, 3.01/12.01)
Nazwa: (*)    strona www imprezy: (*)
Organizator (organizacja): (*)
Kierownik (osoba/y): (*)   e-mail: (*)
   (imię nazwisko, jeśli znany teraz; warto też podać e-mail do publikacji)
Wnioskowana ranga: (*)
   (L-1, W-2, O-3, PP-4, M-5)
Kategorie: (*)
   (np. TZ TU TP TJ TM TF TT TO TR bno, rozdzielone spacjami)
Etapy dzienne: (*)
   (liczby lub myślniki w kolejności wpisanych kategorii, np. - 2 1 gdy wpisano kategorie TZ TU TP)
Etapy nocne lub wieczorne: (*)
   (jw.)
Miejsce (baza): (*)
   (możliwie dokładnie wg wiedzy teraz, np. Warszawa-Rondo Żaba, Warszawa, ok. Warszawy, Pipidówka k. Pcimia [koniecznie doprecyzowanie w przypadku mało znanych miejscowości dalej od Warszawy], Miejscowość1 - Miejscowość2 [w przypadku rozrzuconego terenu imprezy lub baz etapowych], woj. mazowieckie)
Uwagi:
   (np. TMWiM? (jeśli wnioskujesz o taką rangę lub już ją masz), +BnO, RJnO, OTTInO, IV runda, http://www.facebook.com/StronaImprezy - jeśli kilka to odzielone przecinkami+spacjami)
Opis dla MKInO:

   (dodatkowy komentarz dla MKInO, odnośnie imprezy lub np. techniczny odnośnie tego wpisu, NIE BĘDZIE PUBLIKOWANY)
E-mail zgłaszającego: (*)
   (tylko do wiedzy MKInO, NIE BĘDZIE PUBLIKOWANY)
Nr telefonu zgłaszającego: (*)
   (tylko do wiedzy MKInO, NIE BĘDZIE PUBLIKOWANY)