2021-12-17

Smutna wiadomość

Z głębokim smutkiem informujemy, że 16 grudnia 2021 r. zmarł śp. Kazimierz Makieła - działacz PTTK, długoletni członek Oddziału PTTK "Mazowsze", Przodownik InO nr 453 i Honorowy PInO nr 68. Był również Przodownikiem Turystyki Górskiej (Honorowym), Turystyki Pieszej (Honorowym) i Turystyki Kolarskiej oraz Instruktorem Krajoznawstwa Regionu. W latach 2005-2017 był członkiem Mazowieckiej Komisji InO PTTK oraz Referatu Weryfikacyjnego Odznaki inO nr 100.
Uroczystość pogrzebowa śp. Kazimierza Makieły odbyła się 11 stycznia 2022 r. o godz.12 na Starych Powązkach.
Więcej informacji o świętej pamięci Kazimierzu Makiele można znaleźć tutaj.
Zobacz też aktualną stronę KInO ZG PTTK – ino.pttk.pl