Komunikaty Mazowieckich Referatów Weryfikacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-06

W rejonie działania Mazowieckiej Komisji InO funkcjonują obecnie następujące Referaty Weryfikacyjne Odznaki Imprez na Orientację:

Referat Weryfikacyjny nr 100 przy Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację  

Sprawozdania:  sprawozdanie 2021.PDF,  sprawozdanie 2020,  sprawozdanie 2019.PDF,  sprawozdanie 2018.PDF

 

Referat Weryfikacyjny nr 103 przy Komisji Imprez na Orientację przy Oddziale Warszawa-Praga  

 

Referat Weryfikacyjny nr 104 przy Komisji Imprez na Orientację przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie  

 

Nieaktywne Referaty Weryfikacjne OInO:

 

Referat Weryfikacyjny nr 101 przy Oddziale PTTK w Otwocku 

 

Referat weryfikacyjny nr 102 przy PTTK Warszawa Mokotów