VII Rajd z Babą

P R O T O K Ó Ł    K O Ń C O W Y

Organizator:

Koło PTTK Nr. 8 przy KSP w Warszawie przy Oddziale PTTK "Mazowsze"

Ognisko TKKF "Szczęśliwice"

Termin, miejsce

26 lutego 2005 r., Park Leśny Bemowo

Forma:

Trasa dla zaawansowanych TS :
     długość trasy 5,9 km, limit 150+40 min, 11PK, S=990, 2 pkt na OinO

Trasa dla początkujących TP:
     długość trasy 7650 m, czas przejścia 153 min. (3 km/godz.), 10PK, 2 pkt na OInO

Uczestnicy

TS - 15 zespołów - 19 osób
TP - 11 zespołów - 37 osób

RAZEM: 26 zespołów - 56 osób

Organizatorzy:

Kierownik imprezy

Z-ca kierownika

Sędzia Główny

Budowniczy tras

Sędziowie strartu i mety

Sekretariat

Oprawa techniczna

Wojciech Maszer

Andrzej Pawlewski

Wojciech Maszer (TS), Elżbieta Gomulska (TP)

Wojciech Maszer

Wojciech Maszer, Elżbieta Gomulska

Ewelina Kurek, Ewa Ćwiklińska

Andrzej Pawlewski

 

WYNIKI - Kategoria TS

Miejsce

Zespół

Nazwa

BPK

PKS

ZM

CZAS

SUMA

TMWiM

  Janusz Cegliński
Stanisław Łuć

Koło PTKK PIELGRZYM

-

125

-

2

137

1000

 

Andrzej Krochmal

 

-

100

10

32

142

995

 

Tomasz Gronau

 

-

150

-

19

169

968

  Mariusz Siwiec
Roman Pietrzak
 

90

100

-

38

228

908

  Leszek Herman Iżycki  

-

100

20

120

240

896

 

Krzysztof Stańczyk

SKARBONA

90

125

-

34

249

887

 

Marek Werner

WAKK HABAZIE

90

150

-

38

278

858

 

Sławomir Frynas

Kino Inochodziec

90

150

-

90

330

805

 

Wojciech Drozda

HKT PTTK TREP

450

75

-

19

544

589

 

Maciej Ostrowski

180

180

150

-

270

600

532

  Ewa Kurzawska
Klaudia Kurzawska

TORFIAKI

540

100

-

200

840

189

 

Artur Perliński

 

810

-

-

130

940

189

 

Witold Jochym

YOKEM TEAM

720

-

-

300

1020

108

  Aleksandra Alberska
Marcin Mazur

Koło PTTK Nr. 1 JEDYNKA

       

NKL

 
 

Michał Perliński

         

NKL

 


 

WYNIKI - Kategoria TP

Miejsce

Zespół

Nazwa

BPK

Czas

Zad

Suma

  Grażyna Dylinisz
Ida Sztajnykier
Kaja Sztajnykier
Zbigniew Sztajnykier
 

-

2

-

2

  Dorota Mróz
Kasia Józefowicz
Ula Wapniewska
Łukasz Skłodowski
Koło PTTK Nr. 1 przy Politechnice Warszawskiej

-

3

-

3

  Agnieszka Furmankiewicz
Magda Kokicka
Łukasz Łomański
Marcin Sasin
SKKT - EKO - SP Nr 340

-

3

1

4

  Marcin Gontarski
Paulina Kucharska
Marta Lewandowska
Maciej Latek
Krzysztof Spirydowicz

HKT PTTK - XVI LO

-

6

-

6

  Piotr Kuczyński
Rafał Fraczyk

SKKT EKO - Gimnazjum Nr. 95

-

4

2

6

  Małgorzata Wojtatowicz
Franciszka Grabiec
Marcin Gałązka
Hubert GerejKrzysztof Stępiński

Zespół Szkól nr. 98

-

10

-

10

  Karol Mobot
Anna Łuć
ORŁY - Koło pTKK Pielgrzym

10

2

-

12

  Karolina Wójcicka
Monika Duczman
Magdalena Myszko

CZARTAK

10

1

3

14

  Artur Giziński
Piotr Kowalczyk
Alicja Kurek
Olga Kurek
Przemek Mietkiewicz

HKT PTTK - XXVI LO

-

7

8

15

 

Anna Sadoch

HKT WAGANT

20

4

2

26

  Barbara Cygan
Waldemar Rejch
 

10

16

-

26

 

 

BPK - brak punktu kontrolnego