PROTOKÓŁ

XXVI RAJD NA ORIENTACJĘ “ORIENT ‘2003

w 140 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

ORGANIZATOR : HKT "TREP" PTTK, Komisja InO Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z. Glogera
TERMIN: 26 Stycznia 2002 r. (niedziela)
TEREN: miejscami wydmowy o utrudnionej przebieżności.
MAPA: czarao-biata w skali l: l O 000 i inne (A.B) i kolorowa 1:10000(C,S)
FORMA: A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TS,TJ)
TJ -"NASZYJNIK"; dł. trasy - 4,7 km, limit - 130+40min,
14 PK. S=1230. 2 pkt, na OInO
TS -"NASZYJNIK"; dł. trasy - 5,5 km, limit - 160+50min.,
20 PK, S=1770. 2 pkt. na OInO.
Trasa zaliczana jako I runda XXXVI Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO w kat. TS i TJ.
B/TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) - "SPACER"
dł. 4,8km, limit - 140+40 min., 15 PK, 2pkt na OInO, 6pkt na OTP
C/ TRASA FAMILIJNA (TF) - dl. trasy - 4,22km, 5PK, I pkt na OInO, 5pkt na OTP
S/ TRASA SPORTOWA - OL WARIANT, dzienne, indywidualne zawody klasy B-RTZ, l pkt na OInO, 10 runda DC Zimowych Zawodów Kontrolnych w 22 kat wiekowych na 6 trasach. POGODA : pochmurno, temp. Ok. 2,0°C

UCZESTNICY:
A/TS 19 zespołów - 30 uczestników
TJ 7 zespoły - 11 uczestników
B/TP 13 zespołów - 27 uczestników
C/ TF 3 zespoły - 14 uczestników S - 63 uczestników
RAZEM: 145 uczestników

ORGANIZATORZY :
Kierownik imprezy: Andrzej Krochmal
Sędzia GłównyA.B:Wojciech Drozda
Sędzia Główny C,S:Andrzej Krochmal
Budowniczy tras C, SAndrzej Krochmal
Budowniczy tras A,B:Wojciech Drozda
Rozstawianie tras: Andrzej Krochmal, Wojciech Drozda, Dariusz Drozda, Andrzej Przychodzeń,Piotr Orlański,
Sędziowie startu i mety: Andrzej Kędziorek, Tomasz Krochmal, Sylwia Szmidt, Jerzy Orlański; Andrzej Przychodzień.
Projekt graficzny: Andrzej Mroczek.

GRATULUJEMY kol. Wiktorowi Marczakowi i Andrzejowi Przychodzeniowi zdobycia (po raz pierwszy ) PUCHARU PRZECHODNIEGO HKT "TREP" PTTK.
W trakcie trwania imprezy dokonano podsumowania XXXV konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO w 2002r.
Najlepsi otrzymali medale oraz okolicznościowe szklane pucharki.
UWAGI : Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 za udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz Marcinowi Jędrzejowskiemu za pomoc przy organizacji imprezy.
NAGRODY : ufundował kol. Andrzej Kędz;orek (słodycze i kalendarze), Jerzy Krochmal] (mapy turystyczne).

Wyniki:

Kat. TS

Kat. TJ

Kat. TP

Kat. TF