* = Tradycyjna impreza urodzinowa (trasa o trudności TU/TU+), pewne odstępstwa od regulaminów KInO ZG PTTK (szczególnie w oznaczaniu PK w terenie) - dokładny opis odstępstw będzie podany na mapie. UWAGA: do zrealizowania części etapu wymagane jest posiadanie smartfona (lub podobnego urządzenia) z dostępem do Internetu i czytnikiem kodów QR. Na starcie uczestnicy dostają mapę fizyczną: drukowaną, malowaną, powycinaną i ogólnie przekształconą.