Komunikaty Mazowieckich Referatów Weryfikacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 2011-09-02

W rejonie działania Mazowieckiej KInO funkcjonują obecnie cztery referaty weryfikacyjne Odznaki Imprez na Orientację.

Referat Weryfikacyjny nr 100 przy Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację  

Działający w składzie:
  1. Janusz Cegliński (PInO 368) - przewodniczący
  2. Andrzej Kędziorek (PInO 236)
  3. Kazimierz Makieła (PInO 453)
  4. Tomasz Gronau (PInO 207)

Kontakt: e-mail tel. 602-663-264 (J. Cegliński)

 

Referat Weryfikacyjny nr 104 przy Komisji Imprez na Orientację przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie  

Działający od 8 grudnia 2010 r. w składzie:

  1. Tamás Dombi (PInO nr 645) – przewodniczący
  2. Anna Natusiewicz (PInO nr 665)
  3. Barbara Szmyt (PInO nr 660)

Kontakt: e-mail

 

Referat weryfikacyjny nr 102 przy PTTK Warszawa Mokotów 

Przewodniczący Referatu: Krzysztof Stańczyk

 

Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Otwocku 

Przewodniczący Referatu: Paweł Ajdacki