Podkurek 2015

Patronat honorowy:

Wojewoda Mazowiecki
Pan Jacek Kozłowski
Starosta Otwocki
Pan Mirosław Pszonka
Wójt Gminy Celestynów
Pan Witold Kwiatkowski

Sponsorzy:

Gmina Kołbiel
Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Organizatorzy Podkurka 2015:

Trep HKT Trep
Oddział PTTK Praga-Południe Komisja Imprez na Orientację
Oddziału PTTK Praga-Południe
współpraca:
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
Gmina Celestynów
Oddział PTTK Praga-Południe Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK Praga-Południe
Strona główna MKInO MKInO
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium"