PODKUREK 2015 - Poprawki wprowadzane w regulaminie

Od pierwszej publikacji do 16.10.2015:

20.10.2015: