Podkurek 2014

Patronat honorowy:

Wojewoda Mazowiecki
Pan Jacek Kozłowski
Burmistrz Wyszkowa
Pan Grzegorz Nowosielski

Sponsorzy:

Restauracja 'Wyszkowianka' Restauracja "Wyszkowianka"
Społem Powszechna Spółdzielnia 
      Spożywców w Wyszkowie Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wyszkowie
Gmina Wyszków

Organizatorzy Podkurka 2014:

Trep HKT Trep
Oddział PTTK Praga-Południe Komisja Imprez na Orientację
Oddziału PTTK Praga-Południe
współpraca:
Pepisko Stowarzyszenie "Pepisko"
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy w Lucynowie Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Lucynowie
Hufiec ZHP w Wyszkowie Hufiec ZHP w Wyszkowie
Oddział PTTK Praga-Południe Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK Praga-Południe
Strona główna MKInO MKInO