Podkurek 2013

Patronat honorowy:

Wójt Gminy Osieck
Pan Władysław Marek Lasocki

Patronat medialny:

Linia Otwocka Linia Otwocka
orienteering.waw.pl orienteering.waw.pl

Współpraca:

Zespół Szkół w Osiecku Zespół Szkół w Osiecku

Organizatorzy Podkurka 2013:

Trep HKT Trep
Oddział PTTK Praga-Południe Komisja Imprez na Orientację,
Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK Praga-Południe
współpraca:
Strona główna MKInO MKInO