XXVIII OGÓLNOPOLSKI RAJD NA ORIENTACJĘ

„PODKUREK’2005”

(szósta runda PUCHARU POLSKI’2005 w MnO)

w 85 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  

21 – 23 października 2005 r., Warszawa-Wesoła

 

REGULAMIN

 

1. CEL

   - uczczenie 85 rocznicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

   - uczczenie 70 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego

   - upowszechnianie turystycznych imprez na orientację

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

    21 - 23 października 2005 r. (piątek - niedziela), Warszawa-Wesoła                                                                                                                

3. ORGANIZATORZY

   - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Z.Glogera

   - HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga Płd.

   przy współpracy:

   - Szkoły Podstawowej nr 171 w Wesołej

   - Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Praga Płd.,

- Mazowieckiej Komisji InO PTTK 

4. HONOROWY PATRONAT

-     Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Wesoła – Marcin Jędrzejewski

   Impreza dofinansowana jest ze środków:

-    Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

5. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik Imprezy Andrzej Krochmal
Sędzia Główny Waldemar Pawelczuk
Budowniczowie tras:
kat. TS, TJ Piotr Janowski, OInO nr 1/2004
Wojciech Drozda, PInO nr 473
Andrzej Krochmal, PInO nr 157; Tomasz Gronau, PInO nr 207
kat. TM, TP Andrzej Kędziorek, PInO nr 236
kat. TKr. Andrzej KRochmal, PInO nr 157; Piotr Orlański
Bieg na orientację Andrzej Krochmal, BT-1
Biuro obliczeniowe Piotr Janowski

6. FORMA I KATEGORIE

- kat. TS (2 etapy dzienne i 1 nocny) dla ur. w 1985r. i wcześniej (zespoły 1-2 osobowe), 3x4 pkt. na OInO
- kat. TJ (2 etapy dzienne i 1 nocny) dla ur. w latach 1986-1988 (zespoły 2 osobowe), 3x4 pkt. na OInO
- kat. TM (2 etapy dzienne) dla ur. w 1989r. i później (zespoły 2 osobowe), 2x3 pkt. na OInO
- kat. TP (1 etap dzienny) zespoły 2-5 osobowe, 1x2 pkt. na OInO
- trasa krajoznawcza InO (TKr) ok. Wesołej i Sulejówka (ok. 11 km), zespoły bez ograniczeń
(wg oddzielnego regulaminu), 1 pkt. na OInO
- bieg na orientację (scorelauf)
indywidualny z podziałem na wszystkie kat. wiekowe, 1 pkt. na OInO
(prosimy o dokładne zaznaczenie kategorii w zgłoszeniu)

7. TEREN

  miejscami o utrudnionej przebieżności, lekko pofałdowany i piaszczysty (wydmy), lokalnie z bogatą mikrorzeźbą, miejscami podmokły (bagienny), ze zróżnicowaną drożnią

8. MAPY

   czarno-białe i kolorowa (trasa bno), nietypowe w różnych skalach, częściowo aktualizowane

9. ZGŁOSZENIA:

na załączonym druku przyjmowane będą do dnia 10.10.2005 r. na adres:

Andrzej Krochmal,
ul. Piaseczyńska 53 m 69,

00-765 Warszawa

z dopiskiem „PODKUREK’2005”.

 

Informacje dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569-44-74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

   e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

Informacje bieżące i komunikaty techniczne:   http://www.podkurek.prv.pl

   Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty wpisowego) oraz po okazaniu legitymacji PTTK i PInO.

10.WPISOWE

Kategoria: TS TJ TM TP/TKr
Przodownicy 35,- 30,- - -
Członkowie PTTK 40,- 35,- 30,- 5,-
Niezrzeszeni 45,- 40,- 35,- 7,-
 W kat. TP i TKr wpisowe nie obejmuje  wyżywienia, noclegu i koszulki. Wpisowe za zgłoszenie po  terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych świadczeń i wzrasta o 5 zł.

   Zwolnienia z opłat: Ryszard Sikora (budowniczy najlepszego etapu w 2004r.) oraz przedstawiciel organizatora Nocnych MP w 2004r. z MKS "Wiking" za Szczecina

   Wpisowe należy wpłacać na konto :

   Oddział PTTK Warszawa Praga Płd., ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

   BIG BANK GDAŃSKI S.A. I O/Warszawa nr  32116022020000000060847552     

11.ŚWIADCZENIA

12. NAGRODY

13. PROGRAM IMPREZY

   piątek, 21.10.05 r.- godz.17-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole

   sobota, 22.10.05 r.- godz.  8.30 - otwarcie imprezy

                                                      - głosy zaproszonych gości, odprawa techniczna

                                    godz. 9.30 - start do etapów I i II w kat. TS i TJ

                                   godz.10.00 - start do etapów TM, TP, TKr,

                                   godz.15.00 - posiłek obiadowy

                                   godz.16.00 - konkurs rzutu jajem, zwiedzanie Milusina

                                   godz.19.30 - start do etapu III w kat. TS i TJ

                                                      - przyjmowanie zadań konkursowych w sekretariacie

     niedziela,23.10.05 godz.  8.00 - zakończenie imprezy (losowanie upominków, 

                                                        wręczenie pucharów)

                                   godz.10.00 - start indywidualny w bno

                                   godz.10.30 - opuszczenie szkoły

14. CENTRUM

      Szkoła Podstawowa nr 171 w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39

15. DOJAZD

UWAGA! Zapotrzebowanie na zniżki kolejowe prosimy umieścić w terminowym zgłoszeniu.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec  uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na  imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod  opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy  włącznie.

Ostateczna interpretacja  niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

                                    

                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                             O R G A N I Z A T O R Z Y