PROTOKÓŁ

 

XXVII OGÓLNOPOLSKI RAJD NA ORIENTACJĘ

„PODKUREK 2004”

(siódma runda PUCHARU POLSKI 2004 w MnO)

w 84 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

 

 

  

22-24 października 2004 r., PUŁTUSK

1. ORGANIZATORZY

- Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im.Z.Glogera,

- HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga Płd.

   przy współpracy

-         Starostwa Pułtuskiego,

-         Urzędu Miasta Pułtusk,

      -   Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z.Glogera,

-         Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku, 

-         Nadleśnictwa Pułtusk,

-    Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

   -   Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK,

   -   Warszawsko-Mazowieckiego Związku Biegu na Orientację

2. HONOROWY PATRONAT

-         Starosta Pułtuski – Tadeusz Nalewajk,

-         Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Dębski                                                    

   Impreza dofinansowana została ze środków :

-   Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe,

  -    Zarządu Głównego PTTK

   SPONSOR

   -   SKKT-PTTK nr 6 z Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

   Kierownik imprezy             - Andrzej Krochmal

   Sędzia główny                   - Waldemar Pawelczuk, PInO nr 272

   Budowniczy tras :

   - etap I kat. TS,TJ              - Piotr Janowski, OInO nr 1/2004                                                                                                     

   - etap II kat. TS,TJ             -  Wojciech Drozda,PInO nr 473 

   - etap III kat. TS,TJ            - Andrzej Krochmal, PInO nr 157,    

                                                Tomasz Gronau, PInO nr 207

   - etap I,II kat.TM,               - Andrzej Kędziorek, PInO nr 236

   - etap III kat. TM, TP         - Wojciech Drozda, PInO 473

                                             - Dariusz Walczyna, PInO nr 420

   - etap Tmot.                      - Andrzej Przychodzeń, PInO nr 208

   - trasa krajoznawcza TKr  - Andrzej Krochmal, PInO nr 157

   - trasa TRInO IV                - Andrzej Krochmal, PInO nr 157, Wojciech Drozda,

   - bieg na orientację            - Andrzej Krochmal, BT-1

   Sędziowie startu i mety     - Ewa Orlańska, Tomasz Gronau, Piotr Janowski,

                                               Piotr Orlański, Wojciech Drozda, Dariusz Walczyna,

                                               Jolanta Przychodzeń, Emil Przychodzeń, Andrzej 

                                               Kowalski, Teresa Zielińska, Dariusz Ładziak

   Biuro obliczeniowe            - Piotr Janowski,                                                   

   Konkursy: kraj-hist., inówka, niespodzianka – Andrzej Krochmal

   Konkurs ”Rzutu jajem”        - Waldemar Pawelczuk

   Weryfikacja OInO, 25 lat InO z HKT „TREP” PTTK - Janusz Cegliński,

   Weryfikacja „BW 1920” i OTP - Andrzej Kowalski, Teresa Zielińska

   Opracowanie graficzne      - Andrzej Mroczek

   Opracowanie i druk „Azymutu Warszawskiego nr 39” – Stanisław Łuć, Krzysztof Stańczyk

 

4. FORMA I KATEGORIE

   etap I   TS - „SPIDERMAN”- dł. 4,76 km, t=105+30 min., 17 PK, 4 pkt na OInO,

               TJ - „SPIDERMAN” - dł. 4,37 km, t=100+30 min., 17 PK, 4 pkt na OInO

               TM - „STRZELNICA” - dł. 2,7 km, t=80+20 min., 7 PK, 3 pkt na OInO,

                       zad. Az. z PK 4  na najbliższy dom – 130  (+2 – 1 pkt karny)

               TP  - „POPŁAWY” - dł. 2,5 km, t=80+20 min., 6 PK, 2 pkt na OInO,  

                   zad. Az. z PK 3 na najbliższy dom – 130  (+2  - 1 pkt karny)

              TKr - Krajoznawcza trasa na orientację: dł. 12,1 km, 10 PK, 1 pkt OInO

              Tmot.- dł. 17 km, t=70+60 min., 2 OS, 1 pkt na OInO

etap II TS - „METEOR” - dł. 4,6 km, t=120+40 min.,18 PK, 4 pkt na OInO,

           TJ - „METEOR PUŁTUSKI” - dł. 4,5 km, t=120+40 min.,16 PK, 4 pkt na OInO

           TM - „ROWY” - dł. 3,0 km, t=90+20 min., 7 PK, 3 pkt na OInO,  

etap III TS - „CZARNE DZIURY”- dł. 4,7 km, t=155+50 min., 16 PK, 4 pkt na OInO,

                    Zad. Az. z PK B na PK E – 325,5  (+ 0,5  - 1 pkt karny)

           TJ – „DZIURAWKA” - dł. 3,95 km, t=135+35 min., 13 PK, 4 pkt na OInO,

                    Zad. Az. z PK A na PK B – 222  (+0,5  -1 pkt karny)

Opis trasy na OTP w kat.:

TS  : Nadl. Pułtusk-Biele-Rez.Popławy-Gaj. Popławy-Nadl. Pułtusk-Popławy (-Pułtusk – 4km) – 17 km

TJ  : trasa jw. - 16 km

TM : Nadl.Pułtusk-Popławy-Strzelnica-Rez.Popławy-Biele-Popławy (j.w.)– 7km

TP :  Nadl. Pułtusk-Popławy-Strzelnica-Biele-Nadl.Pułtusk (j.w.)– 4 km

TKr:  Pułtusk-Popławy-Gaj. Popławy-Rez.Popławy-Biele-Nadl.Pułtusk-Popławy- Pułtusk– 13 km

TRInO: Pułtusk (Rynek, Kolegiata, Zamek Biskupów Płockich, kaplica Św. Marii Magdaleny, Wieża Ratusza, Kościół pw. Piotra i Pawła, dawny kościół NP.Marii, Kościół św. Józefa i klasztor poreformacki, wzgórze Abrahama, cmentarz–15 pkt

 

Wyniki w kat. TS i TJ zaliczane były jako siódma runda Pucharu Polski 2004 w MnO oraz jako 13 runda XXXVIi Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO.

Bieg na orientację – Mistrzostwa Mazowsza UKS-ów - klasyk (indywidualny), 1 pkt na OInO we wszystkich kat. wiekowych.

 

5. PROTESTY

    nie było

 

6. POGODA : sobota : słonecznie, temp. ok. 16 C w dzień i ok. 10 C nocy,

                      niedziela : słonecznie, temp. ok. 18 C

 

7. UCZESTNICY :   TS   34 zespoł        -  61 uczestników

                                TJ    13 zespołów   -  26 uczestników

                                TM   31 zespołów   -  58 uczestników

                                TP     8 zespołów   -   40 uczestników

                                Tmot 7 zespołów    -  24 uczestników

                                TKr    3 zespoły      -    6 uczestników

                                TRInO                    -   61 uczestników

                     razem      96 zespołów    -  276 uczestników

                               bieg na orientację   -  378 uczestników

                                   razem                 -  654 uczestników

 

 

GRATULUJEMY zdobycia Pucharu Burmistrza Miasta Pułtusk:

-         kol. Januszowi Kaczmarkowi z Piły i Przemysławowi Tkaczowi ze Szczecina w kat. TS,

-         kol. Grzegorzowi Kazimierukowi i Kindze Zmysłowskiej z Gdańska w kat. TJ,

-         kol. Annie Marek i Magdalenie Haptaś z Kolbuszowej w kat. TM,

-         kol. Januszowi i Annie Olbrycht z Warszawy w kat. TP,

-         kol. Ryszrdowi Sikorze z Katowic i Zbyszkowi Sosze z Gliwic w kat. Tmot.

GRATULUJEMY kol. Januszowi Kaczmarkowi i Przemysławowi Tkaczowi (po raz 1) zdobycia PUCHARU PRZECHODNIEGO HKT „TREP” PTTK.

 

   Zespół organizacyjny składa serdeczne podziękowania za ufundowane puchary, drobne upominki i wszechstronną pomoc przy organizacji imprezy władzom Starostwa Pułtuskiego, Urzędowi Miasta Pułtusk, Dyrekcji Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku za udostępnienie pomieszczeń szkolnych, oraz wielu innym osobom, które wsparły nasze działania.

 8. KONKURSY

   - KRAJOZNAWCZO-HISTORYCZNY (odp.1a,c, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7a, 8c, 9c, 10b)

     - wpłynęło 57 odpowiedzi z czego 4 miało po jednej niepełnej odpowiedzi.Najlepsi otrzymali upominki: Michał Krupiński, Agata Kukałowicz, Sławomir Frynas (Lublin), Kazimierz Makieła (Warszawa).

   - KRZYŻÓWKA-INÓWKA (hasło- PODKUREK PUŁTUSKI) – wpłynęło 50 odpowiedzi z czego 47 było  prawidłowych. Wsród nich rozlosowano upominki : Sławomir Frynas (Lublin), Karol Janik (Gdańsk), Tomasz Miturski, Aleksandra Synowiec, Damian Chałas (Kozienice).

   - NIESPODZIANKA za podanie informacji komu poświęcona jest płaskorzeźba na Ratuszu w Pułtusku ? – Józefowi Piłsudskiemu. Kocher ufundowany przez SKKT-PTTK nr 6 z Oddziału Praga Płd. otrzymał kol. Mirosław Mazur (Kozienice).

- RZUT JAJEM - rzucało 39 par  które zostały sklasyfikowane. Zwycięzcy  otrzymali kurpiowski malowanki na glinianych podstawkach wykonanych przez miejscowego garncarza oraz  dyplomy.

Zweryfikowano 10 odznak InO oraz 13 odznak „Bitwy Warszawskiej z 1920 r.”

Pokaz wyrobów garncarskich na kole garncarskim zaprezentował pan Tadeusz Suplicki z Pułtuska, którego podstawki pod jajka otrzymali najlepsi w klasyfikacji Podkurka. Swoje wyroby: pisanki, hafty, wycinanki, palmy wielkanocne oraz tradycyjny strój kurpiowski osobiście prezentowała pani Halina Witkowska z „Kuźni Kurpiowskiej” z miejscowości Pniewo. Najlepsi otrzymali również kurpiowskie wyklejanki pani Kisiel z tej samej miejscowości.